Zwemmen

 

Alle zwembeurten gaan door in het Gemeentelijk Zwembad te Bredene

 

 

 Sedert schooljaar 2016-2017 worden de zwemlessen ingericht volgens het nieuwe leerplan. (Planning onderaan deze pagina)

Het GO! zet doelgericht in op zwemmen maar wil  wat betreft onderwijstijd een gezond evenwicht bewaren  tussen de verschillende onderdelen van L.O. en dit binnen de door de school afgesproken totale onderwijstijd voor het leergebied L.O.  We kozen ervoor om in het leerplan een leerlijn zwemmen uit te werken gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten in zwemonderwijs[1]. Die hedendaagse visie stelt dat water safety en een brede motorische ontwikkeling de belangrijkste doelstellingen zijn van de zwemles op school.

Noch het overbruggen van een bepaalde afstand, noch het aanleren van een bepaalde zwemslag zijn primaire doelstellingen van het zwemonderricht. Het kind moet zich goed en veilig voelen in het water. Het kind moet daarenboven in onverwachte situaties zichzelf aan de rand kunnen brengen en over de kennis beschikken waar en wanneer het veilig kan zwemmen en wanneer niet. Kunnen overleven in het water is niet gelijk aan 25 m schoolslag zwemmen.

We onderscheiden drie fasen in het zwemonderricht voor de basisschool.

Fase 1 in de opbouw naar water safety bestaat uit watergewenning in het ondiepe zwembadgedeelte. We voorzien dit in het eerste leerjaar. Bij de oudste kleuters kan reeds een aanzet gegeven worden.

In fase 2 staat leren overleven in het diepe zwembadgedeelte centraal. Het kind kan nog geen echte zwemslagen maar kan zich redden door rustig te blijven in het water en naar de kant te drijven, glijden, bewegen. Voor deze fase volstaan enkele ‘zwembeurten’ in het tweede leerjaar.

Na het niveau van het leren overleven willen we veilig naar de overkant. Dat doen we in fase 3: het zich doelmatig leren voortbewegen in water. We adviseren om voor deze fase vooral tijd uit te trekken in het derde leerjaar  omdat zich hier de gevoelige leeftijd situeert voor het leren zwemmen. Dit kan dan het best gebeuren gedurende een periode van wekelijkse zwembeurten. Hoe dichter de leerprikkels elkaar opvolgen, hoe hoger het leerrendement. Zo kan een beperkte, maar gerichte instructie van gemiddeld vijftien à twintig sessies georganiseerd worden, in een periode dat het kind er motorisch klaar voor is.

Vanaf het moment dat de kinderen kunnen zwemmen volstaan enkele ‘onderhoudsbeurten’ met het oog op de aansluiting met het secundair onderwijs.  Wij bevelen dit sterk aan.

[1] Het Overlegplatform Leerlijn Zwemmen (waarin GO!, OVSG, VSKO, KULeuven, UGent, VUB, Stichting Vlaamse Schoolsport, verschillende zwemfederaties… vertegenwoordigd zijn) werkte met ISB als trekker en Baan 4 als inhoudelijk expert een leerlijn uit conform de recentste wetenschappelijke inzichten.

Planning:

K2  

23 april 2018

14 mei 2018

04 juni 2018

K3 11 juni 2018

18 juni 2018

25 juni 2018

L1 A en B 04 september 2017

11 september 2017

18 september 2017

25 september 2017

02 oktober 2017

09 oktober 2017

16 oktober 2017

23 oktober 2017

 

L2 06 november 2017

13 november 2017

20 november 2017

27 november 2017

04 december 2017

11 december 2017

18 december 2017

08 januari 2018

L3 04 september 2017

18 september 2017

02 oktober 2017

16 oktober 2017

06 november 2017

20 november 2017

04 december 2017

18 december 2017

08 januari 2018

22 januari 2018

05 februari 2018

26 februari 2018

12 maart 2018

26 maart 2018

23 april 2018

 

L4

15 januari 2018

22 januari 2018

29 januari 2018

05 februari 2018

19 februari 2018

26 februari 2018

05 maart 2018

12 maart 2018

19 maart 2018

26 maart 2018

 

L5 28 mei 2018

04 juni 2018

18 juni 2018

25 juni 2018

 

L6 16 april 2018

30 april 2018

07 mei 2018

14 mei 2018