Zwemmen en bibliotheek

Zwemmen

 

Alle zwembeurten gaan door in het Gemeentelijk Zwembad te Bredene

 

 

 Vanaf schooljaar 2016-2017 worden de zwemlessen ingericht volgens het nieuwe leerplan. (Planning onderaan deze pagina)

Het GO! zet doelgericht in op zwemmen maar wil  wat betreft onderwijstijd een gezond evenwicht bewaren  tussen de verschillende onderdelen van L.O. en dit binnen de door de school afgesproken totale onderwijstijd voor het leergebied L.O.  We kozen ervoor om in het leerplan een leerlijn zwemmen uit te werken gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten in zwemonderwijs[1]. Die hedendaagse visie stelt dat water safety en een brede motorische ontwikkeling de belangrijkste doelstellingen zijn van de zwemles op school.

Noch het overbruggen van een bepaalde afstand, noch het aanleren van een bepaalde zwemslag zijn primaire doelstellingen van het zwemonderricht. Het kind moet zich goed en veilig voelen in het water. Het kind moet daarenboven in onverwachte situaties zichzelf aan de rand kunnen brengen en over de kennis beschikken waar en wanneer het veilig kan zwemmen en wanneer niet. Kunnen overleven in het water is niet gelijk aan 25 m schoolslag zwemmen.

We onderscheiden drie fasen in het zwemonderricht voor de basisschool.

Fase 1 in de opbouw naar water safety bestaat uit watergewenning in het ondiepe zwembadgedeelte. We voorzien dit in het eerste leerjaar. Bij de oudste kleuters kan reeds een aanzet gegeven worden.

In fase 2 staat leren overleven in het diepe zwembadgedeelte centraal. Het kind kan nog geen echte zwemslagen maar kan zich redden door rustig te blijven in het water en naar de kant te drijven, glijden, bewegen. Voor deze fase volstaan enkele ‘zwembeurten’ in het tweede leerjaar.

Na het niveau van het leren overleven willen we veilig naar de overkant. Dat doen we in fase 3: het zich doelmatig leren voortbewegen in water. We adviseren om voor deze fase vooral tijd uit te trekken in het derde leerjaar  omdat zich hier de gevoelige leeftijd situeert voor het leren zwemmen. Dit kan dan het best gebeuren gedurende een periode van wekelijkse zwembeurten. Hoe dichter de leerprikkels elkaar opvolgen, hoe hoger het leerrendement. Zo kan een beperkte, maar gerichte instructie van gemiddeld vijftien à twintig sessies georganiseerd worden, in een periode dat het kind er motorisch klaar voor is.

Vanaf het moment dat de kinderen kunnen zwemmen volstaan enkele ‘onderhoudsbeurten’ met het oog op de aansluiting met het secundair onderwijs.  Wij bevelen dit sterk aan.

[1] Het Overlegplatform Leerlijn Zwemmen (waarin GO!, OVSG, VSKO, KULeuven, UGent, VUB, Stichting Vlaamse Schoolsport, verschillende zwemfederaties… vertegenwoordigd zijn) werkte met ISB als trekker en Baan 4 als inhoudelijk expert een leerlijn uit conform de recentste wetenschappelijke inzichten.

Planning:

K2 29 mei 2017

12 juni 2017

19 juni 2017

26 juni 2017

K2/3 24 april 2017

08 mei 2017

15 mei 2017

22 mei 2017

K3 20 februari 2017

06 maart 2017

13 maart 2017

20 maart 2017

L1 A en B 05 september 2016

12 september 2016

19 september 2016

26 september 2016

03 oktober 2016

10 oktober 2016

L2 A en B 17 oktober 2016

24 oktober 2016

07 november 2016

14 november 2016

21 november 2016

28 november 2016

05 december 2016

12 december 2016

19 december 2016

09 januari 2017

L3 05 september 2016

19 september 2016

03 oktober 2016

17 oktober 2016

07 november 2016

21 november 2016

05 december 2016

19 december 2016

09 januari 2017

23 januari 2017

06 februari 2017

20 februari 2017

06 maart 2017

20 maart 2017

08 mei 2017

22 mei 2017

12 juni 2017

19 juni 2017

L4 16 januari 2017

23 januari 2017

30 januari 2017

06 februari 2017

13 februari 2017

20 februari 2017

06 maart 2017

13 maart 2017

20 maart 2017

24 april 2017

L5 08 mei 2017

15 mei 2017

22 mei 2017

29 mei 2017

12 juni 2017

26 juni 2017

L6 08 mei 2017

15 mei 2017

22 mei 2017

29 mei 2017

12 juni 2017

26 juni 2017