Winnaars affichewedstrijd

2016-09-01-winnaars-affiche

Winnaars affichewedstrijd

Wie de schoolaffiche tot het einde van de vakantie aan het raam liet hangen, kon een fruitmand winnen. Via loting en na controle of de affiche er effectief hing, werden de winnaars bekend.

De families Verstraeten, Knockaert, Naessens, Marleyn en Coucke zijn de gelukkigen.

Proficiat !

Misschien val jij volgend schooljaar in de prijzen.

BS Arnoldus pakt, samen met een aantal andere scholen in Vlaanderen, als eersten uit met een ambitieus antipestprogramma !

Met de handen in elkaar gaan we voor een super tof schooljaar !

KiVa logo

KiVa in het kort

KiVa antipestprogramma

Een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen en aan te pakken

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt.

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.

Het preventieve luik van het KiVa-programma bestaat onder meer uit een pakket van uitgewerkte lessen, twee educatieve computergames voor leerlingen (en ouders) en een intensieve training voor de leerkrachten. De KiVa-uitstraling van de school (kick-off, affiches, schoolcode, speelplaatswerking) draagt bij tot het succes. KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen.

Om pestincidenten zo snel mogelijk te laten stoppen, wordt een kleine groep leerkrachten getraind in het opvangen, bespreken en opvolgen van incidenten. KiVa trekt hierbij de kaart van de oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van slachtoffers moet immers zo snel mogelijk worden hersteld. De aanpak en afhandeling van pestincidenten varieert naargelang de aard en intensiteit van de pesterijen. Leerkrachten worden vertrouwd gemaakt met niet-confronterende en confronterende aanpakvormen.

KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken. Een goed samenspel tussen school en thuis helpt de KiVa-aanpak te versterken.

 

We zijn er niet allemaal verantwoordelijk voor dat er wordt gepest, maar we zijn er wel allemaal verantwoordelijk voor dat het stopt !

Noteer alvast in je agenda : Ouder-info-avond i.v.m. KiVa: maandag 28 september 2015 om 18.00u

 

Bingelprijs

Onze school heeft van de uitgeverij Van Inn een “Bingelprijs” ontvangen omdat onze leerlingen en leerkrachten al sinds 2011 ontzettend veel (93 000) online – oefeningen  hebben gemaakt.
Proficiat !!

 

bingel

BS ARNOLDUS pakt uit met een nieuw LOGO !

De school bestaat 50 jaar en we vonden het gepast om nu met het nieuwe logo uit te pakken.  

Hier is het dan: een groen logo, centraal een boom met speciale stam, vóór een stralende achtergrond.

Het logo vat de te bereiken doelstellingen van BS Arnoldus samen.

De groene kleur geeft de groene omgeving weer, refereert naar jong en fris en staat ook voor de zorg voor het milieu die wij de kinderen meegeven.

De boom als teken van ontwikkeling, groei, sterk individu

De speciale stam is de letter A: de eerste letter van de schoolnaam.  A wordt ook gebruikt om de graad van kwaliteit weer te geven.  Eén been in de grond als teken voor stevig fundament, en een swingend been om de flexibiliteit weer te geven, het open staan voor nuance, voor verandering. 

De stralende achtergrond geeft het gevoel van welbevinden weer en het beogen van een stralende toekomst voor onze kinderen.

Wat zit er onder de grond ?

In de loop van deze maand (november 2012) kwam een delegatie van de universiteit van Canterbury samen met dhr. Wouter DHAEZE, gemeente-archeoloog Oudenburg, de terreinen rond de school scannen met heel gesofisticeerd computermateriaal.  Zonder ook maar 1 spadesteek, probeerden zij een beeld te krijgen van de bodem om zo eventuele Romeinse overblijfselen te lokaliseren.  Helaas hebben ze niets gevonden.