Schoolraad

 

Wat doet de schoolraad? Wie zit erin? Wie wordt verkozen?

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies.  Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).  De directeur woont de verageringen bij met raadgevende stem.
 
De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar
 
De schoolraad is samengesteld uit:
 
3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel:
Belinda Batsleer, Caroline Bonnet, Björn Saelens
 
3 leden verkozen door en uit de ouders
Heidi Deberdt (voorzitter), Natacha Jansseune, Julie Praet
 
2 leden gecoöpteerd uit de lokale, sociale, economische en culturele milieus
Sofie D'hondt, Gilberte Everaert
 
 

3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel:

 

Belinda Batsleer, Caroline Bonnet, Björn Saelens

3 leden verkozen door en uit de ouders

Heidi Deberdt (voorzitter), Natacha Jansseune, Julie Praet

2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, econimische en culturele milieus

Sofie D'hondt, Gilberte Everaert