Toneelvoorstelling Franzerl

Na de workshop gisteren, wandelden we vandaag richting Ipso Facto om de toneel voorstelling “Franzerl” te bekijken.