Onze school

Het logo van de school

 

Een groen logo, centraal een boom met speciale stam, vóór een stralende achtergrond.

Het logo vat de te bereiken doelstellingen van BS Arnoldus samen.

De groene kleur geeft de groene omgeving weer, refereert naar jong en fris en staat ook voor de zorg voor het milieu die wij de kinderen meegeven.

De boom als teken van ontwikkeling, groei, sterk individu

De speciale stam is de letter A: de eerste letter van de schoolnaam.  A wordt ook gebruikt om de graad van kwaliteit weer te geven.  Eén been in de grond als teken voor stevig fundament, en een swingend been om de flexibiliteit weer te geven, het open staan voor nuance, voor verandering. 

De stralende achtergrond geeft het gevoel van welbevinden weer en het beogen van een stralende toekomst voor onze kinderen.

de kleuterfadeling

 

 

 

 • 5 kindvriendelijk ingerichte en uitgeruste klassen
 • Afzonderlijke kleuterspeelplaats met omheining en een groot afdak
 • Groene omgeving
 • Veel bewegingsruimte
 • Gerenoveerde speeltuin
 • In elke klas een computer waar kinderen mee werken
 • Kleuterzwemmen vanaf de 2de kleuterklas
 • Leerkracht voor bewegingsopvoeding
 • Initiatie Frans in 3de kleuterklas (Reeds vanaf september 2012)
 • Integratiemomenten tussen K3 en L1

 

 

 

Lagere afdeling

 

 • 8 klassen
 • Aangepast, modern didactisch materiaal
 • Nieuwe banken en stoelen, in hoogte verstelbaar
 • Gebruik van de nieuwste onderwijsmethodes
 • Digitaal bord, computers, I-pads en internet in elke klas
 • Computerklas
 • Opvolgen van vorderingen door middel van een leerlingvolgsysteem
 • Extra leerkracht voor ondersteuning gelijke onderwijskansen (GOK – Ses)
 • Hoekenwerk en zelfstandig werk
 • Keuze uit verschillende levensbeschouwelijke vakken (meerdere godsdiensten, niet-confessionele zedenleer)
 • Wekelijks lichamelijke opvoeding door vakleerkracht
 • Zwemmen volgens het nieuwe leerplan
 • Afzonderlijke speelplaats met groot afdak, basketbalringen
 • Voetbalveld
 • Initiatie Frans in het eerste leerjaar, tweede, derde en vierde leerjaar
 • Culturele activiteiten/ uitstappen

 

 

Algemeen

 • Deskundig, ervaren en enthousiast team
 • Voor- en naschoolse opvang in eigen school
 • Nauwe samenwerking met buitenschoolse kinderopvang “De kikker”
 • Eigen leerlingenvervoer
 • Verzorgde, gezonde warme maaltijden via cateringbedrijf
 • 3 in – en uitgangen (kleuters Brouwerijstraat, lagere Brouwerijstraat, beiden Kasteeldreef)
 • Op het einde van de dag worden verschillende rijen leerlingen begeleid tot voorbij gevaarlijke verkeerspunten
 • De school is gelegen in een groen domein wat sfeer en rust met zich meebrengt en dat de mogelijkheid biedt de seizoensveranderingen dagelijks te ervaren.
 • Actief oudercomité

 

Resultaten tevredenheidsenquête ouders

Verwerking enquête ouders          163 exemplaren uitgedeeld, 129 ingevuld ontvangen = 79% akkoord – meestal akkoord / meestal niet akkoord – niet akkoord gegroepeerd en te interpreteren als positief/negatief
Vraag
Ik vind deze “enquête voor ouders” een goed initiatief.
99,19
0,81
Algemeen ben ik tevreden over de werking van de school.
94,57
5,43
Mijn kind komt graag naar school.
96,12
3,88
Ik geloof in het wederzijds respect tussen leerkrachten en mijn kind.
99,22
0,78
Mijn kind en wij (ouders) kennen de afspraken die op school gelden.
98,45
1,55
Als mijn kind moeilijkheden heeft, krijgt het op school extra aandacht.
93,27
6,73
De school geeft een aangepaste hoeveelheid huiswerk.
84,88
15,12
Ik krijg geregeld via agenda, heen-en weerschriftje, rapport, oudercontact, duidelijke informatie over de ontwikkeling van mijn kind.
92,06
7,94
Ik word betrokken bij het overleg over mijn kind.
88,39
11,61
De directeur is bereikbaar.
93,70
6,30
De directeur is behulpzaam.
92,80
7,20
De school deelt geregeld mee wat ze doet via mededelingen, website, …
93,75
6,25
De school maakt duidelijke afspraken in het schoolreglement.
97,67
2,33
Als ouder voel ik me welkom op school.
96,12
3,88
Ik voel mij “betrokken” bij de werking van de school.
84,17
15,83
Onze schoolomgeving is verkeersveilig.
83,46
16,54
Ik ben tevreden omtrent de hygiëne op school.
84,30
15,70
Ik ben tevreden over de toestand en de uitstraling van de schoolgebouwen en de speelplaats.
91,87
8,13
Ik maak gebruik van de voor- en naschoolse opvang op school.
72,73
27,27
Ik vind de voor- en naschoolse opvang in eigen school belangrijk.
97,03
2,97
Indien de opvang tot 18.00u zou duren, zou ik er gebruik van maken.
72,62
27,38
Ik ben tevreden over de opvang.
78,67
21,33
De school heeft een goed sportbeleid.  (SVS op woensdagnamiddag, sportdag, …)
84,00
16,00
De school heeft een goed cultuurbeleid. (bezoek aan theater, film, bibliotheek, …)
91,51
8,49
De school heeft voldoende aandacht voor het milieu. (afvalbeheer, respect voor de natuur, …)
100,00
0,00
Ik vind het belangrijk dat de school een oudercomité heeft.
98,32
1,68
De opbrengsten van activiteiten, ondersteund door het oudercomité komen voldoende ten goede van onze kinderen.
97,44
2,56