Actie voor Bednet !

T-shirts versieren om te doneren, pannenkoeken bakken, klasfoto’s in het grote vogelnest, fuif en tot slot uitgeteld op de grond !