Bevraging noodopvang na verstrengde maatregelen

Beste ouders

De verstrengde maatregelen om de coronacrisis in te dijken, zijn sedert gisteren 12.00u van kracht.

Wat betekent dit voor de noodopvang ?

  • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis.  Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
  • Zieke kinderen blijven thuis.  Wanneer een kind ziek wordt in de opvang, dan worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd om het kind op te halen.

Wie kan wel naar de opvang ?

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen.  Attesten van de werkgever kunnen worden opgevraagd.

Om de opvang zo goed mogelijk te organiseren voor de periode van 23/03 tot en met 03/04, vraag ik jullie of jullie al dan niet gebruik zullen maken van de noodopvang op school, rekening houdend met de verstrengde maatregelen en zo ja, welke dagen en welke uren ? 

Indien de situatie verandert nadat je hebt geantwoord, stuur dan een nieuwe mail of contacteer me telefonisch: 059 266 847.

  •  Er is voor- en naschoolse opvang voorzien in samenwerking met de Kikker.  Personeelsleden van de kikker verzorgen elke dag de opvang op school uitgezonderd op woensdagnamiddag.  Dan worden de kinderen opgevangen in de lokalen van de kikker. (Je moet je kind dan daar ophalen)

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming doet een appel op de burgerzin van het onderwijsveld.  De maatschappij heeft de personeelsleden van het onderwijs nu hard nodig om te garanderen dat mensen in cruciale sectoren hun job kunnen blijven uitoefen.

Basisschool Arnoldus neemt deze taak via een beurtrolsysteem op zich.  Met dank en waardering voor mijn team en dat van de buitenschoolse kinderopvang de Kikker.

Met vriendelijke groet

Vera Verlinde
directeur