sportdag

De voorspelde hitte viel nog mee dankzij wat bewolking en een briesje – We wisselden binnenactiviteiten af met buiten – rustige spelen met intense bewegingen – en tussen elk bewegingspostje door gingen we flink wat drinken en ons verfrissen – alzo werd het een reuzefijne sportdag!

zomerpret

Water… een bron van pret, maar ook voor hygiëne, om inhouden te leren kennen, uitzoeken wat kan drijven en zinken enz… er werd dan ook veel geëxperimenteerd.

op avontuur…

Na ons schoolreis avontuur werkten we verder rond ‘avonturen’ beleven. 1 activiteit bestond eruit dat de kinderen een oplossing moesten zoeken om aan de overkant van de rivier te geraken zonder door het water te moeten… en de boot moest kunnen doorvaren… Kijk maar mee naar hun oplossingen…

Op schoolreis

Dinsdag 4 juni ging de 2de kleuterklas op schoolreis naar het Boudewijn-seapark.  Het werd een ‘dol-fijne’ dag!

kriebeldiertjes

Deze week probeerden we zoveel mogelijk te weten te komen over kriebeldiertjes… We zochten ze, bekeken ze, leerden erover en lieten ze weer vrij!

Ouderfeest

Donderdag j.l. zetten we alle mama’s en papa’s in de bloemetjes met een dansje en een cadeautje.  De ouders moesten ook zelf hun beste beentje voor zetten en deden het voortreffelijk.  Van de show zelf hebben we geen foto’s maar terwijl we nog even wachtten om ‘op te treden’ nam juf vlug enkele foto’s

thema: de baby

Deze week kregen we bezoek van baby ‘Lewis’ en zijn mama. Grote broer Luca was zeer trots .  De hele week stond dan ook in het kader van de baby en familie en werd geleid door de studente juf Tabita.