Een geslaagd ontbijt dankzij de inzet van het oudercomité en het schoolteam!

Het oudercomité en het schoolteam organiseerden op zondag 31/03/2019 voor het eerst een ontbijt op school.  Een schot in de roos.  Er was veel volk en het was super lekker.  Wie er dit jaar niet bij kon zijn, geen nood, volgend jaar komt er zeker een tweede editie.

Bedankt aan alle aanwezigen en allen die zich hebben ingezet voor het welslagen van deze activiteit.