Resultaten tevredenheidsenquête ouders

Verwerking enquête ouders          163 exemplaren uitgedeeld, 129 ingevuld ontvangen = 79% akkoord – meestal akkoord / meestal niet akkoord – niet akkoord gegroepeerd en te interpreteren als positief/negatief
Vraag  
Ik vind deze “enquête voor ouders” een goed initiatief.  
99,19
 
0,81
 
Algemeen ben ik tevreden over de werking van de school.  
94,57
 
5,43
 
Mijn kind komt graag naar school.  
96,12
 
3,88
 
Ik geloof in het wederzijds respect tussen leerkrachten en mijn kind.  
99,22
 
0,78
 
   
   
   
Mijn kind en wij (ouders) kennen de afspraken die op school gelden.  
98,45
 
1,55
 
Als mijn kind moeilijkheden heeft, krijgt het op school extra aandacht.  
93,27
 
6,73
 
De school geeft een aangepaste hoeveelheid huiswerk.  
84,88
 
15,12
 
Ik krijg geregeld via agenda, heen-en weerschriftje, rapport, oudercontact, duidelijke informatie over de ontwikkeling van mijn kind.  
92,06
 
7,94
 
Ik word betrokken bij het overleg over mijn kind.  
88,39
 
11,61
 
De directeur is bereikbaar.  
93,70
 
6,30
 
   
   
   
De directeur is behulpzaam.  
92,80
 
7,20
 
De school deelt geregeld mee wat ze doet via mededelingen, website, …  
93,75
 
6,25
 
De school maakt duidelijke afspraken in het schoolreglement.  
97,67
 
2,33
 
Als ouder voel ik me welkom op school.  
96,12
 
3,88
 
Ik voel mij “betrokken” bij de werking van de school.  
84,17
 
15,83
 
Onze schoolomgeving is verkeersveilig.  
83,46
 
16,54
 
   
   
   
Ik ben tevreden omtrent de hygiëne op school.  
84,30
 
15,70
 
Ik ben tevreden over de toestand en de uitstraling van de schoolgebouwen en de speelplaats.  
91,87
 
8,13
 
Ik maak gebruik van de voor- en naschoolse opvang op school.  
72,73
 
27,27
 
Ik vind de voor- en naschoolse opvang in eigen school belangrijk.  
97,03
 
2,97
 
Indien de opvang tot 18.00u zou duren, zou ik er gebruik van maken.  
72,62
 
27,38
 
Ik ben tevreden over de opvang.  
78,67
 
21,33
 
   
   
   
De school heeft een goed sportbeleid.  (SVS op woensdagnamiddag, sportdag, …)  
84,00
 
16,00
 
De school heeft een goed cultuurbeleid. (bezoek aan theater, film, bibliotheek, …)  
91,51
 
8,49
 
De school heeft voldoende aandacht voor het milieu. (afvalbeheer, respect voor de natuur, …)  
100,00
 
0,00
 
Ik vind het belangrijk dat de school een oudercomité heeft.  
98,32
 
1,68
 
De opbrengsten van activiteiten, ondersteund door het oudercomité komen voldoende ten goede van onze kinderen.  
97,44
 
2,56