Zwemmen

 

Alle zwembeurten gaan door in het Gemeentelijk Zwembad te Bredene

 

 

 Sedert schooljaar 2016-2017 worden de zwemlessen ingericht volgens het nieuwe leerplan. (Planning onderaan deze pagina)

Het GO! zet doelgericht in op zwemmen maar wil  wat betreft onderwijstijd een gezond evenwicht bewaren  tussen de verschillende onderdelen van L.O. en dit binnen de door de school afgesproken totale onderwijstijd voor het leergebied L.O.  We kozen ervoor om in het leerplan een leerlijn zwemmen uit te werken gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten in zwemonderwijs[1]. Die hedendaagse visie stelt dat water safety en een brede motorische ontwikkeling de belangrijkste doelstellingen zijn van de zwemles op school.

Noch het overbruggen van een bepaalde afstand, noch het aanleren van een bepaalde zwemslag zijn primaire doelstellingen van het zwemonderricht. Het kind moet zich goed en veilig voelen in het water. Het kind moet daarenboven in onverwachte situaties zichzelf aan de rand kunnen brengen en over de kennis beschikken waar en wanneer het veilig kan zwemmen en wanneer niet. Kunnen overleven in het water is niet gelijk aan 25 m schoolslag zwemmen.

We onderscheiden drie fasen in het zwemonderricht voor de basisschool.

Fase 1 in de opbouw naar water safety bestaat uit watergewenning in het ondiepe zwembadgedeelte. We voorzien dit in het eerste leerjaar. Bij de oudste kleuters kan reeds een aanzet gegeven worden.

In fase 2 staat leren overleven in het diepe zwembadgedeelte centraal. Het kind kan nog geen echte zwemslagen maar kan zich redden door rustig te blijven in het water en naar de kant te drijven, glijden, bewegen. Voor deze fase volstaan enkele ‘zwembeurten’ in het tweede leerjaar.

Na het niveau van het leren overleven willen we veilig naar de overkant. Dat doen we in fase 3: het zich doelmatig leren voortbewegen in water. We adviseren om voor deze fase vooral tijd uit te trekken in het derde leerjaar  omdat zich hier de gevoelige leeftijd situeert voor het leren zwemmen. Dit kan dan het best gebeuren gedurende een periode van wekelijkse zwembeurten. Hoe dichter de leerprikkels elkaar opvolgen, hoe hoger het leerrendement. Zo kan een beperkte, maar gerichte instructie van gemiddeld vijftien à twintig sessies georganiseerd worden, in een periode dat het kind er motorisch klaar voor is.

Vanaf het moment dat de kinderen kunnen zwemmen volstaan enkele ‘onderhoudsbeurten’ met het oog op de aansluiting met het secundair onderwijs.  Wij bevelen dit sterk aan.

[1] Het Overlegplatform Leerlijn Zwemmen (waarin GO!, OVSG, VSKO, KULeuven, UGent, VUB, Stichting Vlaamse Schoolsport, verschillende zwemfederaties… vertegenwoordigd zijn) werkte met ISB als trekker en Baan 4 als inhoudelijk expert een leerlijn uit conform de recentste wetenschappelijke inzichten.

Planning:

K2  

25 mei 2020

08 juni 2020

15 juni 2020

K3 04 mei 2020

11 mei 2020

18 mei 2020

L1  30 september 2019

07 oktober 2019

14 oktober 2019

21 oktober 2019

04 november 2019

18 november 2019

25 november 2019

02 december 2019

L2 09 december 2019

16 december 2019

06 januari 2020

13 januari 2020

20 januari 2020

27 januari 2020

03 februari 2020

10 februari 2020

L3 30 september 2019

07 oktober 2019

14 oktober 2019

21 oktober 2019

04 november 2019

18 november 2019

25 november 2019

02 december 2019

17 februari 2020

02 maart 2020

09 maart 2020

16 maart 2020

23 maart 2020

30 maart 2020

20 april 2020

L4 09 december 2019

16 december 2019

06 januari 2020

13 januari 2020

20 januari 2020

27 januari 2020

03 februari 2020

10 februari 2020

L5 09 september 2019

16 september 2019

23 september 2019

29 juni 2020

 

L6 09 september 2019

16 september 2019

23 september 2019

29 juni 2020