Vakantie / vrijaf

schooljaar 2019-2020
 
schooljaar start en sluit   maandag 02 september 2019
t.e.m. dinsdag 30 juni 2020 om 12.00u
     
 
vakanties / vrije dagen
 
herfstvakantie   ma 28 oktober 2019 tot en met zondag 03 november 2019
wapenstilstand   ma 11 november 2019
wintervakantie   ma 23 december 2019

t.e.m. zo 05 januari 2020

krokusvakantie   ma 24 februari 2020

t.e.m. zo 29 februari 2020

lentevakantie   ma 06 april 2020

t.e.m. zo 19 april 2020 

Feest van de Arbeid   vrij 01 mei 2020
hemelvaart   woe 20 mei 2020 vrijaf (facultatieve vrije dag)

do 21 mei 2020
t.e.m. zo 24 mei 2020

pinksteren    

zo 31 mei 2020
t.e.m. woe 03 juni 2020 (facultatieve vrije dagen inbegrepen)

 

 
facultatieve dagen
voorafgaand aan hemelvaart   20 mei 2020
aansluitend op Pinkstermaandag   02 en 03 juni 2020
     
 
kindvrije dagen (3 halve dagen per schooljaar)
Kindvrije pedagogische studiedag   woe 18 december 2019
Kindvrije pedagogische studiedag   Woe 29 januari 2020
 Kindvrije pedagogische studiedag   Woe 05 februari 2020
     

kindvrije dag voorzien door de overheid:

Kindvrije namiddag (administratie afsluiten schooljaar) vrijdagnamiddag 30 juni 2020