Inschrijvingen

Home/Inschrijving – praktisch

Praktische info inschrijvingen

Hebben jullie interesse voor onze school, dan raden wij jullie aan een bezoekje te brengen.  Liefst na het maken een afspraak omdat wij graag voldoende tijd voor jullie vrijmaken. (059/266 847 – 0498/932 614 of via directeur@arnoldusschool.be)

Een inschrijving gebeurt op het secretariaat. Breng de kids-ID van jullie kind mee aub.

Ook persoonlijke gegevens kunnen die dag meegedeeld worden! Hoe meer we weten van jullie kind (gewoonten, allergie, gezondheidsproblemen, leefmilieu buiten de school, taal,…) hoe beter we zijn/haar reacties en gedragingen kunnen begrijpen en hoe beter we hem/haar kunnen begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.

Gescheiden ouders kunnen beiden op de hoogte gehouden worden van informatie van de school, indien dit schriftelijk wordt aangevraagd. Als u zich al wil aanmelden, kan u ons online aanmeldingsformulier invullen. Dit is echter geen officiële inschrijving. Daarvoor moet u zich persoonlijk melden op school.

 

Bekijk het
schoolreglement

Schrijf je kind(eren) in
via het formulier

Leerplicht

Sinds 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar.  Tot dan was dat 6 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen. Je kind is leerplichtig op 1 september van het jaar waarin het 5 jaar wordt. 

Voorbeelden:

  • geboren op 3 januari 2015 – leerplichtig op 1 september 2020
  • geboren op 30 december 2015 – leerplichtig op 1 september 2020

De leerplicht wil zeggen dat je kind minstens 290 halve dagen naar school moet komen.  (een schooljaar heeft tussen de 320 en 330 halve lesdagen.

Wanneer je kind langer in het kleuter blijft (een jaar overzitten) of eerder naar de lagere school gaat (een jaar vooruit zitten), dan moet je wel de afwezigheidsafspraken volgen die voor de lagere school gelden met name: max 3 opeenvolgende dagen ziek zonder weekend te overbruggen, kan 4 keer per jaar worden gewettigd door een briefje van de ouders.  Afwezigheden wegens ziekte langer dan 3 dagen of wanneer de 4 briefjes reeds werden gebruikt, moeten met een doktersattest worden gewettigd.

Bij ziekte moet je nog geen doktersbewijs afleveren maar je moet wel goed bijhouden hoeveel halve dagen afwezigheid er al zijn.  Bij twijfel kan je dit ook opvragen in het secretariaat.

Er kan een specifieke situatie zijn waardoor je kind enkele dagen afwezig is.  Vb na het overlijden van een oma, ziekte van een ouder,….  Neem dan contact op met de directeur om daarover te spreken.  De directeur beslist dan of het om een gerechtvaardigde afwezigheid gaat of niet.

Leerplichtige kinderen recht hebben op onderwijs in een erkende godsdienst of zedenleer.  Dit is echter geen verplichting voor 5-jarigen.