Klasafspraken

We deden vandaag al een beetje aan politiek. Iedereen mocht een voorstel doen van een klasafspraak. De afspraak werd aan de klas voorgesteld en dan volgde de stemming. Uiteindelijk hebben de leerlingen samen 12 klasafspraken gemaakt. We zullen deze in de klas hangen en over enkele maanden evalueren.

Klasafspraken L4

Tijdens het individueel werk en de uitleg van de juf zitten we stil en praten we niet.
 Spelen van een gezelschapsspel: we volgen de spelregels.
 We helpen elkaar als het nodig is.
 We zijn eerlijk over alles in de klas.
 Als we iets willen zeggen dan steken we onze vinger eerst op.
 We hebben respect voor een ander.
 We sluiten niemand uit en pesten niet!
 Hand in de lucht door de juf of de stiltekapitein = stil zijn.
 We dragen zorg voor al het materiaal in de klas.
 We doen ons best om zo net mogelijk te werken.
 STOP! We luisteren goed naar dit woord als iemand dit tegen ons zegt.
 16 uur = nette bank.