Na de paasvakantie starten we voor communicatie Ouder – leerling – school met Smartschool.

Beste ouders en kinderen

Op 06/04 start de paasvakantie !!  Jullie zullen geen oefenbundels meer ontvangen voor de komende 14 dagen.  Ontspannen en vooral veel lezen, is de boodschap. 

Wij maken alles klaar om na de paasvakantie te starten met nieuwe leerstof.  Liefst in de klas natuurlijk.  Maar wanneer dat niet lukt, gaan we digitaal !!!

We zullen zorgen voor uitleg en filmpjes en elke dag zal er op een bepaald uur een vragenuurtje worden georganiseerd via live-stream.

Het platform dat we daarvoor in gebruik nemen is Smartschool.  Een dezer dagen mogen jullie jullie persoonlijke codes verwachten.  Deze worden per post bezorgd.  De GDPR laat niet toe dat we codes via mail versturen.  Dus… hou je brievenbus in de gaten.  Een stappenplan is te raadplegen op de website onder de rubriek “Informatie”.

Ik wens van uit de grond van mijn hart IEDEREEN te bedanken die zich heeft ingezet om onze leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens deze rare periode.

  • De ouders, die de taak van leerkracht op zich namen
  • De begeleiders van De Kikker die voor opvang zorgden
  • De leerkrachten die permanentie hebben gehouden
  • Het personeel dat instond voor het onderhoud en smetvrij maken van de school 
  • De secretariaatsmedewerkers die van thuis uit ondersteuning gaven
  • De scholengroep die de school ondersteunde
  • De ict-ers die nachtelijke uren klopten en nog kloppen om ons digitaal up to date te houden
  • En vooral mijn volledige team voor de volgehouden inspanningen en
    het verleggen van zovele grenzen om straks digitaal te gaan.

Geniet van de vakantie en hopelijk van het mooie weer maar hou afstand en blijf voor jezelf en elkaar zorgen !!!

Ps:  de school blijft tijdens de paasvakantie open enkel voor noodopvang.  De noodopvang wordt verzorgd door De Kikker. 

voor info: ibo@oudenburg.be

Met vriendelijke groet

Vera Verlinde
directeur