Noodopvang tijdens de paasvakantie

Het personeel van de stedelijke buitenschoolse opvang: “De Kikker”, staat in voor de noodopvang tijdens de paasvakantie.
De opvang voor kinderen van onze school gaat door in BS Arnoldus.

Let op!  Alle maatregelen ivm de Coronacrisis blijven van kracht. (Zo weinig mogelijk kinderen in de opvang omwille van besmettingsgevaar.  Noodopvang is opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of die geen gepaste opvang vinden.)
Inschrijven bij de Kikker is verplicht. ibo@oudenburg.be – 059 56 84 44