Visie & werking

Home/Onze school

Onze visie & werking als school

We kozen bewust voor een groen logo, met centraal een boom met een speciale stam, vóór een stralende achtergrond. Het logo vat perfect onze doelstellingen samen.

 • De groene kleur geeft de groene omgeving weer, verwijst naar jong & fris en staat ook symbool voor de zorg voor het milieu die wij de kinderen meegeven.
 • De boom symboliseert de ontwikkeling & groei tot een sterk individu
 • De speciale stam is de letter A: de eerste letter van de schoolnaam.  A wordt ook gebruikt om de graad van kwaliteit weer te geven. 
 • Eén been in de grond als teken voor stevig fundament, en een swingend been om de flexibiliteit weer te geven, het open staan voor nuance, voor verandering.
 • De stralende achtergrond geeft het gevoel van welbevinden weer en het beogen van een stralende toekomst voor onze kinderen.

Kleuterafdeling

 • 5 kindvriendelijk ingerichte en uitgeruste klassen
 • Aparte peuterklas met eigen ‘kaboutertuintje’
 • Alle klassen in de kleuterblok beschikken over een omheinde tuin
 • Afzonderlijke kleuterspeelplaats met omheining en een groot afdak
 • Groene omgeving met groot speelveld
 • Veel bewegingsruimte
 • Milieuvriendelijke speeltuintoestellen
 • In elke klas een computer waar de kinderen mee werken
 • Watergewenning vanaf de 2de kleuterklas
 • Afzonderlijke leerkracht voor bewegingsopvoeding
 • Initiatie Frans in 3de kleuterklas (Reeds vanaf september 2012)
 • Integratiemomenten tussen K3 en L1

Lagere afdeling

 • 6 klassen
 • Inzetten op Co-teaching (met 2 leerkrachten voor de klas)
 • Aangepast, modern didactisch materiaal
 • Nieuwe banken en stoelen, in hoogte verstelbaar
 • Gebruik van actuele onderwijsmethodes
  • Nederlands:
   • Veilig leren lezen Kim-versie met webapplicatie voor thuis (L1)
   • Tijd voor Taal accent met webapplicatie voor thuis (Bingel)
  • Wiskunde:
   • Wiskidz: gedifferentieerd, aan de slag met veel concreet materiaal
 • Digitaal bord, computers, I-pads en internet in elke klas
 • Computerklas
 • Opvolgen van vorderingen door middel van een digitaal leerlingvolgsysteem
 • Extra leerkrachten voor ondersteuning gelijke onderwijskansen (GOK – Ses)
 • Hoekenwerk en zelfstandig werk
 • Keuze uit verschillende levensbeschouwelijke vakken (meerdere godsdiensten, niet-confessionele zedenleer)
 • Wekelijks 2 uur lichamelijke opvoeding door vakleerkracht
 • Zwemmen volgens het nieuwe leerplan (in blokken)
 • Afzonderlijke speelplaats met groot afdak
 • Behendigheidsparcours
 • Voetbalveld met 6 doelen
 • Moestuin
 • Initiatie Frans in het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar
 • Frans luisteren, spreken en schrijven in het vijfde en zesde leerjaar
 • Culturele en educatieve activiteiten/ uitstappen

Algemeen

 • Deskundig, ervaren en enthousiast team
 • Voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de buitenschoolse opvang “De kikker” in eigen school
 • Eigen leerlingenvervoer
 • Verzorgde, gezonde warme maaltijden via cateringbedrijf
 • 3 in – en uitgangen (kleuters Brouwerijstraat, lagere Brouwerijstraat, beiden Kasteeldreef)
 • De school is gelegen in een groen domein wat sfeer en rust met zich meebrengt en dat de mogelijkheid biedt de overgangen van de seizoenen dagelijks te ervaren.
 • Medewerking van ouders zowel bij activiteiten als festiviteiten