Geen opendeurdag op 10 juni 2020 – Wel mogelijkheid tot privé-rondleiding

Beste ouders

Door de coronacrisis is het nog steeds niet toegelaten om opendeurdagen te houden.  Je kan wel een afspraak maken voor een privé-rondleiding.

Richtlijnen:

 • afspraak maken (059 266 847)
 • bezoek na de schooluren
 • max. 3 personen
 • mondmasker dragen
 • 1,5 afstand houden

Ken je echter de school al en wil je inschrijven, dan kan dat via het inschrijvingsformulier op onze website of via onderstaande link.

 https://bit.ly/3aV7InH

Met vriendelijke groet

Vera Verlinde
directeur

Na de paasvakantie starten we voor communicatie Ouder – leerling – school met Smartschool.

Beste ouders en kinderen

Op 06/04 start de paasvakantie !!  Jullie zullen geen oefenbundels meer ontvangen voor de komende 14 dagen.  Ontspannen en vooral veel lezen, is de boodschap. 

Wij maken alles klaar om na de paasvakantie te starten met nieuwe leerstof.  Liefst in de klas natuurlijk.  Maar wanneer dat niet lukt, gaan we digitaal !!!

We zullen zorgen voor uitleg en filmpjes en elke dag zal er op een bepaald uur een vragenuurtje worden georganiseerd via live-stream.

Het platform dat we daarvoor in gebruik nemen is Smartschool.  Een dezer dagen mogen jullie jullie persoonlijke codes verwachten.  Deze worden per post bezorgd.  De GDPR laat niet toe dat we codes via mail versturen.  Dus… hou je brievenbus in de gaten.  Een stappenplan is te raadplegen op de website onder de rubriek “Informatie”.

Ik wens van uit de grond van mijn hart IEDEREEN te bedanken die zich heeft ingezet om onze leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens deze rare periode.

 • De ouders, die de taak van leerkracht op zich namen
 • De begeleiders van De Kikker die voor opvang zorgden
 • De leerkrachten die permanentie hebben gehouden
 • Het personeel dat instond voor het onderhoud en smetvrij maken van de school 
 • De secretariaatsmedewerkers die van thuis uit ondersteuning gaven
 • De scholengroep die de school ondersteunde
 • De ict-ers die nachtelijke uren klopten en nog kloppen om ons digitaal up to date te houden
 • En vooral mijn volledige team voor de volgehouden inspanningen en
  het verleggen van zovele grenzen om straks digitaal te gaan.

Geniet van de vakantie en hopelijk van het mooie weer maar hou afstand en blijf voor jezelf en elkaar zorgen !!!

Ps:  de school blijft tijdens de paasvakantie open enkel voor noodopvang.  De noodopvang wordt verzorgd door De Kikker. 

voor info: ibo@oudenburg.be

Met vriendelijke groet

Vera Verlinde
directeur

Een update van een aantal onzekerheden.

 • Kan de GWP voor L5 en L6 doorgaan – De GWP schooljaar 2019 – 2020 werd geannuleerd.
 • Zal het ouderfeest voor de kleuterafdeling doorgaan – Het ouderfeest schooljaar 2019 – 2020 staat momenteel on hold.  We wachten op nieuwe richtlijnen van de overheid.
 • Zullen de feesten zoals eerste communie, minilentefeest, feest vrijzinnige jeugd en plechtige communie kunnen doorgaan – Alle feesten zijn geannuleerd. 
  • Eerste communie is verplaatst naar zondag 20 september 2020.  Het uur is nog niet gekend.
  • Plechtige communie is verplaatst naar het weekend van 10 en 11 oktober 2020. Exacte datum en uur nog niet gekend.
 • Komt de fotograaf langs dit schooljaar voor klasfoto’s – afwachten wanneer we weer naar school mogen
 • Moet er nu toch nieuwe leerstof aangeboden worden en hoe – Ja, er wordt nieuwe leerstof aangeboden onder de vorm van préteaching via Smartschool (meer uitleg ontvang je per brief).  Dat wil zeggen dat de leerstof wordt herhaald wanneer de scholen weer open gaan.
 • Zal de noodopvang tijdens de paasvakantie blijven in de school of op een andere locatie –  Ja.  Het personeel van de buitenschoolse opvang :”De kikker” neemt deze taak op zich en organiseert noodopvang in de school voor de kinderen van de school.

Noodopvang tijdens de paasvakantie

Het personeel van de stedelijke buitenschoolse opvang: “De Kikker”, staat in voor de noodopvang tijdens de paasvakantie.
De opvang voor kinderen van onze school gaat door in BS Arnoldus.

Let op!  Alle maatregelen ivm de Coronacrisis blijven van kracht. (Zo weinig mogelijk kinderen in de opvang omwille van besmettingsgevaar.  Noodopvang is opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of die geen gepaste opvang vinden.)
Inschrijven bij de Kikker is verplicht. ibo@oudenburg.be – 059 56 84 44

Allerlei informatie

Beste ouders

Ik hoop dat alles goed is met jullie.  We worden in de draaikolk van de corona – crisis gesleurd.  Samen met mijn team proberen wij onze kleuters en leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens deze en de komende periode.

Hoewel er veel onzekerheid is, zijn er hier en daar ook wel zekerheden.

 • Het schoolfeest van 25 april 2020 is afgelast en wordt verplaatst naar volgend schooljaar.
 • De factuur van maart wordt samengevoegd met de eerstvolgende factuur.
 • De school blijft tot en met 03 april 2020 voor noodopvang zorgen.
 • De school blijft tot we weer naar school mogen, telefonisch bereikbaar via doorschakelsysteem of via mail directeur@arnoldusschool.be 
 • De paashaas zal de eitjes bewaren tot we weer naar school mogen komen.
 • Wij missen de kinderen

Wat is nog onduidelijk:

 • Kan de GWP voor L5 en L6 doorgaan – beslissing zal waarschijnlijk net voor de vakantie vallen
 • Zal het ouderfeest voor de kleuterafdeling doorgaan – beslissing zal waarschijnlijk net voor de vakantie vallen
 • Zullen de feesten zoals eerste communie, minilentefeest, feest vrijzinnige jeugd en plechtige communie kunnen doorgaan – tot nu toe geen nieuws
 • Komt de fotograaf langs dit schooljaar voor klasfoto’s – afwachten wanneer we weer naar school mogen
 • Moet er nu toch nieuwe leerstof aangeboden worden en hoe – nog zeer onduidelijk
 • Zal de noodopvang tijdens de paasvakantie blijven in de school of op een andere locatie –  antwoord morgen of maandag

Blijf je mail en de website in de gaten houden voor de laatste updates.

#stay safe

Met vriendelijke groet

Vera Verlinde
directeur

Bevraging noodopvang na verstrengde maatregelen

Beste ouders

De verstrengde maatregelen om de coronacrisis in te dijken, zijn sedert gisteren 12.00u van kracht.

Wat betekent dit voor de noodopvang ?

 • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis.  Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
 • Zieke kinderen blijven thuis.  Wanneer een kind ziek wordt in de opvang, dan worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd om het kind op te halen.

Wie kan wel naar de opvang ?

 • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen.  Attesten van de werkgever kunnen worden opgevraagd.

Om de opvang zo goed mogelijk te organiseren voor de periode van 23/03 tot en met 03/04, vraag ik jullie of jullie al dan niet gebruik zullen maken van de noodopvang op school, rekening houdend met de verstrengde maatregelen en zo ja, welke dagen en welke uren ? 

Indien de situatie verandert nadat je hebt geantwoord, stuur dan een nieuwe mail of contacteer me telefonisch: 059 266 847.

 •  Er is voor- en naschoolse opvang voorzien in samenwerking met de Kikker.  Personeelsleden van de kikker verzorgen elke dag de opvang op school uitgezonderd op woensdagnamiddag.  Dan worden de kinderen opgevangen in de lokalen van de kikker. (Je moet je kind dan daar ophalen)

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming doet een appel op de burgerzin van het onderwijsveld.  De maatschappij heeft de personeelsleden van het onderwijs nu hard nodig om te garanderen dat mensen in cruciale sectoren hun job kunnen blijven uitoefen.

Basisschool Arnoldus neemt deze taak via een beurtrolsysteem op zich.  Met dank en waardering voor mijn team en dat van de buitenschoolse kinderopvang de Kikker.

Met vriendelijke groet

Vera Verlinde
directeur

Bevraging noodopvang

Beste ouders

Zonet werd onderstaande bevraging rondgestuurd via mail.

Beste ouders

De beste maatregel om het Coronavirus tegen te gaan, is omzo weinig mogelijk mensen op school te ontvangen.

Daarom heeft de overheid beslist om alle lessen op te schorten en te voorzien in noodopvang.  

De school zorgt voor herhalingsbundels via mail, oefeningen op Bingel, …   Het is van het grootste belang dat de kinderen niet in vakantiemodus gaan.

Zoals vermeld is de school open voor NOODOPVANG!

Dat wil zeggen: enkel voor die kinderen waarvoor er geen gepaste opvang mogelijk is!  (ouders die werkzaam zijn in de zorgsector en bij politie of die enkel beroep kunnen doen op mensen die behoren tot de risicogroep)

Bedankt om deze voorzorgsmaatregelen strikt na te leven en enkel de noodopvang te gebruiken als het echt niet anders kan !

Mag ik jullie vragen om via deze weg (directeur@arnoldusschool.be) te laten weten of u al dan niet beroep zal doen op de noodopvang tijdens de eerste week van 16 tot en met 20 maart. Op deze manier kan ik zorgen voor een goede organisatie op school.

Willen jullie jullie mailbox in de gaten houden aub?  Let op: wie een hotmailadres heeft kijkt best in de spam of bij ongewenste mail.  

Indien je niets hebt ontvangen, neem contact op met mij.  Waarschijnlijk beschikken wij dan niet over het juiste mailadres.

Met vriendelijke groet

Vera Verlinde