Praktische info

Home/Prijzen

Prijzen

Maaltijden & dranken

Warme maaltijd Kleuters €4,40
Leerling (L1-L6) €5,50
Soep €1,30
Boterhammen van thuis meegebracht €1
Drank Water gratis

Zwemmen

  • Gratis voor de leerlingen van het 3e leerjaar (decretaal bepaald)
  • € 1,50 per zwembeurt voor de leerlingen van L1,L2,L4,L5,L6
  • € 1,50 per zwembeurt voor de kleuters

Uitstappen

Schoolreis, culturele activiteiten (toneel, film…),sportactiviteiten (rollebolle, alles met de bal, sportdag…), …: toegangsgeld en vervoer

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van

  • 50 euro voor de kleuters
  • 95 euro in het lager onderwijs.

Meerdaagse uitstappen

Natuur- en cultuurklassen (5de en 6de leerjaar) : projectweek met uitstappen, activiteiten, vervoer … max €480
Busvervoer:

  • De scholengroep aan zee organiseert busvervoer.  De leerlingen worden opgehaald op een vaste opstapplaats.
  • De school verbindt er zich toe het meest voordelige tarief voor uw kind te berekenen.
  • Factoren die daarbij een rol spelen zijn, de frequentie, de afstand school-thuis, de leeftijd en het recht op kortingen.

Tarief-regeling geldig vanaf 1 september 2018:

Gratis vervoer Voorwaarden
Kleuter/ leerling Meer dan 4 km afstand van dichtstbijzijnde GO!-school
Kleuter tot 6 jaar Dichtstbijzijnde GO!-school
Kind geplaatst door de rechtbank Attest jeugdrechtbank.

Betalend vervoer (volgens geldend tarief van De Lijn) Dichtstbijzijnde GO!-school
Vanaf 6 jaar tot 12 jaar 10-rittenkaart: €16
Vanaf 12 jaar en ouder 10-rittenkaart: €16
Vanaf 6 jaar en ouder Jaarabonnement: €56