Schoolraad

 

Wat doet de schoolraad? Wie zit erin? Wie wordt verkozen?

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies.  Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).  De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.
 
De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar
 
De schoolraad is samengesteld uit:
 
3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel:
Belinda Batsleer, Fien Trybou, Cathérine Verheye
 
3 leden verkozen door en uit de ouders
Jurgen De Laere (voorzitter), Ben Depoorter, Tom Verbeke
 
2 leden gecoöpteerd uit de lokale, sociale, economische en culturele milieus
Gilberte Everaert, Conny Salenbien