Visie & werking

Home/Sport

Sport op school

Onze school hecht veel belang aan lichamelijke opvoeding en sport zowel op school als daarbuiten. Op school voorzien we elke week 2 lestijden lichamelijke opvoeding per klas (zowel kleuter als lager) in het rooster. Vanaf de 2e kleuterklas voorzien wij enkele beurten watergewenning. Vanaf het eerste leerjaar geeft de leerkracht lichamelijke opvoeding zwemles volgens het nieuwe leerplan. 

Er loopt een fietsproject van peuter tot en met het zesde leerjaar met op het einde van de lagere school een fietsexamen voor het behalen van een gouden fietsbrevet.  Regelmatig brengen de leerlingen hun fiets mee naar school of gebruiken ze een schoolfiets en oefenen ze hun behendigheid op de speelplaats en uiteraard op ons fietsparcours.

Er wordt over de middag en tussen de lessen door gevoetbald, gelopen (one-mile), gespeeld op de avontuurlijke speelplaats, bewogen in de klas met de bewegingstussendoortjes , …

Wij nemen tevens deel aan buitenschoolse activiteiten georganiseerd met medewerking van de sportdienst Oudenburg en MOEV. Hieronder vinden jullie de kalender voor de buitenschoolse sportactiviteiten.  Sommige gaan door tijdens de schooluren andere daarbuiten.  Wij voorzien in de meeste gevallen begeleiding ter plaatse. Voor het brengen en het afhalen doen wij een beroep op jullie.  Hierbij stellen wij tevens voor om aan car-pooling te doen, zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan dit aanbod.