Samenwerking

Home/Stad Oudenburg

Stad Oudenburg

Participatie

Deelname van directie of leerkrachten :

 • LOK (lokaal overleg kinderopvang)
 • bibliotheekwerking
 • schoolvervoerplan
 • sportraad
 • cultuurraad

Sportraad Oudenburg

Meerdere malen per jaar worden wij uitgenodigd op de Algemene vergadering van de Sportraad. Wat wordt er besproken?

 • het verslag van de vorige vergadering.
 • kasverslag
 • programmatie en begroting
 • gemeentelijke subsidies sportverenigingen en scholen
 • evaluatie activiteiten
 • varia

Per sportactiviteit waar leerlingen van onze school aan deelnemen worden punten toegekend. Hoe meer punten, hoe meer subsidies we krijgen. Voor de aanwezigheid op de Algemene Vergadering worden ook punten toegekend. Mevr. Nancy Tegethoff of Dhr. Sam Verwichte vertegenwoordigt de school op de vergaderingen.

Bibliotheek

Mevr.  Phaedra Vanhooren en Mevr. Cathérine Verheye zetelen in de bibcommissie.

Het doel: het lezen bevorderen d.m.v. een optimale samenwerking tussen school en bib. Maandelijks worden boekendozen afgegeven door een lid van de Oudenburgse bib, waardoor er in de klas een bibwerking ontstaat ( en dat met groot succes). We helpen mee denken aan de uitwerking van de jeugdboekenweek en nemen eventueel deel aan de aangeboden activiteiten

Huis van het kind