STEM: ‘Waar is de trap’

Als gevolg op ons verhaal “Waar is de trap”, probeerden we ook met allerlei blokken een trap te maken – die moest reiken tot aan de doos en sterk genoeg zijn om kleine Loeloe er te laten op stappen…

Verder werd er nog steeds met de dozen gespeeld (had veel succes!) en ook geturnd. Tot slot mochten ze dozen plat stampen… wat een pret!