Voor de week van de kinderbegeleider heeft de directie voor alle begeleiders van BS Arnoldus, het kinderdagverblijf ‘t Arnoldje en de buitenschoolse opvang de “Kikker”, een kleine attentie voorzien als dank en erkenning voor de goede zorgen voor onze kinderen. Elke dag opnieuw.