Onze school

 

Het logo van de school

 

Een groen logo, centraal een boom met speciale stam, vóór een stralende achtergrond.

Het logo vat de te bereiken doelstellingen van BS Arnoldus samen.

De groene kleur geeft de groene omgeving weer, refereert naar jong en fris en staat ook voor de zorg voor het milieu die wij de kinderen meegeven.

De boom als teken van ontwikkeling, groei, sterk individu

De speciale stam is de letter A: de eerste letter van de schoolnaam.  A wordt ook gebruikt om de graad van kwaliteit weer te geven.  Eén been in de grond als teken voor stevig fundament, en een swingend been om de flexibiliteit weer te geven, het open staan voor nuance, voor verandering. 

De stralende achtergrond geeft het gevoel van welbevinden weer en het beogen van een stralende toekomst voor onze kinderen.

 

de kleuterfadeling

 

 

 

 • 5 kindvriendelijk ingerichte en uitgeruste klassen
 • Aparte peuterklas met eigen ‘kaboutertuintje’
 • Alle klassen in de kleuterblok beschikken over een omheinde tuin
 • Afzonderlijke kleuterspeelplaats met omheining en een groot afdak
 • Groene omgeving met groot speelveld
 • Veel bewegingsruimte
 • Milieuvriendelijke speeltuintoestellen
 • In elke klas een computer waar de kinderen mee werken
 • Watergewenning vanaf de 2de kleuterklas
 • Afzonderlijke leerkracht voor bewegingsopvoeding
 • Initiatie Frans in 3de kleuterklas (Reeds vanaf september 2012)
 • Integratiemomenten tussen K3 en L1

 

 

 

Lagere afdeling

 • 6 klassen
 • Inzetten op Co-teaching (met 2 leerkrachten voor de klas)
 • Aangepast, modern didactisch materiaal
 • Nieuwe banken en stoelen, in hoogte verstelbaar
 • Gebruik van actuele onderwijsmethodes
  • Nederlands:
   • Veilig leren lezen Kim-versie met webapplicatie voor thuis (L1)
   • Tijd voor Taal accent met webapplicatie voor thuis (Bingel)
  • Wiskunde:
   • Wiskidz: gedifferentieerd, aan de slag met veel concreet materiaal
 • Digitaal bord, computers, I-pads en internet in elke klas
 • Computerklas
 • Opvolgen van vorderingen door middel van een digitaal leerlingvolgsysteem
 • Extra leerkrachten voor ondersteuning gelijke onderwijskansen (GOK – Ses)
 • Hoekenwerk en zelfstandig werk
 • Keuze uit verschillende levensbeschouwelijke vakken (meerdere godsdiensten, niet-confessionele zedenleer)
 • Wekelijks 2 uur lichamelijke opvoeding door vakleerkracht
 • Zwemmen volgens het nieuwe leerplan (in blokken)
 • Afzonderlijke speelplaats met groot afdak
 • Behendigheidsparcours
 • Voetbalveld met 6 doelen
 • Moestuin
 • Initiatie Frans in het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar
 • Frans luisteren, spreken en schrijven in het vijfde en zesde leerjaar
 • Culturele en educatieve activiteiten/ uitstappen
 

 

 

 

Algemeen

 • Deskundig, ervaren en enthousiast team
 • Voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de buitenschoolse opvang “De kikker” in eigen school
 • Eigen leerlingenvervoer
 • Verzorgde, gezonde warme maaltijden via cateringbedrijf
 • 3 in – en uitgangen (kleuters Brouwerijstraat, lagere Brouwerijstraat, beiden Kasteeldreef)
 • De school is gelegen in een groen domein wat sfeer en rust met zich meebrengt en dat de mogelijkheid biedt de overgangen van de seizoenen dagelijks te ervaren.
 • Medewerking van ouders zowel bij activiteiten als festiviteiten